የCOVID-19 ምርመራ /COVID-19 TESTING

The regular COVID PCR testing results will be ready within 24-36 hrs. with price of ETB 790 at ICL branches. Express orders are available at ICL branches with additional fee of ETB 1000 to 12hrs result time.
Call us at 7960 for more information or partner health facilities addresses.

መደበኛ የፒሲር ኮቪድ ምርመራ ውጤት 24-36 ሰዓታት ውስጥ በ790.00 ብር አስቸኳይ ሲሆን ደግሞ በ12 ሰዓት ተጨማሪ 1000.00 ብር በመክፈል ይገለገላሉ፤

ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት 7960 ላይ ይደውሉ ፡፡

Call Us Now

+251-114-671818

Opening Hours

Mon - Sat 2.30am - 5.00pm

Call Us Now

7960 / +251-114-671818

Service Hours

24/7 - Head Office

Turning Science to Life!

.

This is one of our most important departments with automated cell counter and pathologist review for every abnormal result. In addition, o

ur flow Cytometry department performs a wide variety of testing which includes immunophenotyping of cells used for the diagnosis of leukemia/lymphoma, CD4 counts for persons living with HIV/AIDS.

Some of the tests offered here are;

  • Complete blood counts including differential estimations
  • Peripheral blood smears
  • Reticulocyte count
  • Prothrombin times (PT) and INR (Of extreme value in the monitoring of anti-coagulant therapy)
  • APTT
  • Indirect and Direct Coombs testing